Những con số về tỉ lệ rụng tóc ở nam giới

Giới thiệu về rụng tóc ở nam giới:

Chứng rụng tóc hoặc chứng hói đầu thông thường (MPB) chiếm hơn 95% rụng tóc ở nam giới. Đến độ tuổi ba mươi lăm 2/3 đàn ông Mỹ sẽ bị chứng rụng tóc ở mức độ nào đó và đến năm mươi tuổi, khoảng 85% đàn ông đã bị rụng tóc rất nhiều rồi. Khoảng 20% nam giới bị chứng hói đầu bắt đầu ở tuổi đôi mươi.

Phần lớn nam giới bị chứng hói đầu nam cực kỳ không hài lòng với tình trạng của mình và sẽ làm bất cứ điều gì để thay đổi. Rụng tóc ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sồng người bị rụng tóc. Nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các cá nhân cũng như cuộc sống hàng ngày của họ. Không phải dễ đối với nam giới để cải thiện tình hình rụng tóc của họ.

Lời khuyên của bác sĩ da liễu chuyền về lĩnh vực tóc là bạn không nên tự lựa chọn các sản phẩm trị rụng tóc qua các trang web bán hàng trên mạng. Có hàng trăm sản phẩm và dịch vụ được bán cho người tiêu dùng để trị rụng tóc, nhưng hiện tại chỉ có hai sản phẩm được FDA chấp thuận đã được chứng minh lâm sàng ngăn chặn hoặc ngăn ngừa rụng tóc. Ngoài ra, thì có phẫu thuật cấy tóc theo tiêu chuẩn hiện đại mới giúp cho tóc bạn dày trở lại.